ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. Ve 10. Maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın 1485 sayılı iş kanunun 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük ’ün 40. maddesi gereği zorunludur.. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Bünyemizde yer alan uzman belgeli personelimizle ile yasal mevzuat gereği zorunlu olan elektriksel kontrol, yetkili ölçüm ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.

  • Topraklama Ölçümü
  • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
  • Kaçak Akım Röle Testi
  • Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Paratoner) Kontrolü
  • Katotik Koruma Ölçümü

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama sistemi, panoların, cihazların ve makinelerin belirlenen noktaları ile toprak elektrotu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu toprak elektrotu iletken bir parça olarak toprağa gömülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir.
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. Maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde topraklama ölçümlerinin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Aynı yönetmeliğin Ek-P bölümü gereği sanayi tesislerinde topraklamalara ilişkin muayene ve direnç ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Tesiste yer alan trafo, elektrik dağıtım panoları, üretim makineleri, jeneratörler, kompresörler, şebeke prizleri ve kombine prizler vb. elektriksel tüm bileşenlerin yılda bir kez periyodik olarak ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Neden Gerekir?
Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.
17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir.
Elektrik tesisatının yılda en az bir kez kontrolü, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir. Çalışmaların sonunda “Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İnceleme Raporu” (Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi) sunulmaktadır.

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLE TESTİ

Kaçak akım rölesi, elektrik şebekesinde faz ve nötr arasındaki fark daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi keserek elektrik kaçaklarına engel olan bir cihazdır. Normal elektrik tesisatının içindeki akımın çeşitli nedenlerle bulunmaması gereken iletken kısımlara geçmesi sonucunda kaçak akım oluşur. Yapılan ölçümler sonucu tesiste bulunan kaçak akım koruma rölelerinin tipi, açma süreleri ve açma akımları tespit edilir.

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ (PARATONER) KONTROLÜ

Yıldırımın oluşması sonrasında, toprağa güvenli deşarjının sağlanmasına yönelik olarak, tesislerde yıldırımdan korunma sistemleri kurulmaktadır. Yıldırımdan korunma sistemlerinin taşıması gereken nitelikler ve gerçekleştirilmesi gerekli periyodik ölçüm ve muayeneleri standartlar dahilinde tanımlanmıştır. Yıldırımdan Korunma Sistemleri’nin Muayenesi’ni TS-EN 62305 Standartları kapsamında yapılmaktadır.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Metaller su veya hava ile temas ettikleri zaman korozyona uğrar. Bu durum özellikle suyun içinde bulunan veya toprağın altındaki metal borular ve tanklar için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Bu boruların yapıldığı maddenin herhangi bir korozyona uğramaması adına katotik koruma yöntemi geliştirilmiştir.. Katodik koruma, aslında elektriksel bir sistemdir. Korunmak istenilen metal yapı, elektrokimyasal bir hücrenin katodu haline getirilir. Bu şekilde metal yüzeyde yürümekte olan anodik reaksiyonlar durdurulur. Bu durum metale katodik yönde bir dış akım uygulanarak sağlanır. Kısaca katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içinde elektrokimyasal yollarla korozyondan koruma işlemidir. Bu yöntemi uygulanırken, korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına ihtiyaç duymaktadır. Elektrik akımı kesildiği anda metal yapı korozyona uğramaya devam edecektir. Bu sebeple, katodik koruma sisteminin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve olası arıza durumlarına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir. Katodik Koruma ölçümü TS 5141 Standardı’na göre yapılmaktadır.


ELEKTRİK KONTROLLERİ